pgzeed
pgzeed

pgzeed เว็บตรงสล็อตรวมเกมมันส์ๆ ทำเงินง่ายล่าสุด

PGZEED

Games
0
Languages
0
pgzeed เว็บตรงสล็อตออนไลน์ ที่รวมความบันเทิงเอาไว้ให้เลือกสรรอย่างจุใจ จัดเต็มให้ทั้งเกมมาใหม่ เกมยอดนิยม หรือเกมที่ห้ามพลาด เล่นง่าย แจ็กพอตแตกบ่อยแตกถี่ แจกโบนัสรางวัลใหญ่ไม่อั้น การันตีทำเงินได้จริง

GAMES

Fortune Dragon Long ago, during a Lunar New Year, a kind-hearted villager stumbled upon an injured dragon. He cared for the dragon until it regained its health. In gratitude, the dragon revealed itself as a deity of prosperity and luck. To honour this Fortune Dragon, colourful lanterns were hung and the sound of firecrackers echoed throughout the entire village, as they prayed for blessings and prosperity. At the stroke of midnight, the radiant dragon soared above, its shimmering golden scales lighting up the night sky and showering blessings upon the villagers. This tale of the Fortune Dragon became a beloved village legend. Every Lunar New Year, ceremonies are held in its honour, with hopes of happiness, health, and favourable weather for the year ahead. Fortune Dragon is a 3-reel, 3-row video slot featuring multiplier reel up to x10 and Fortune Spins with expanded multiplier reel. When the Fortune Dragon Feature is randomly triggered, players will be rewarded with 8 Fortune Spins and 2 or 3 multipliers per Fortune spin! Plus, activate the Sure Win Bet to guarantee a win on every spin (excluding Fortune Spin)!
MEDIUM
Volatility
96.74%
RTP
x2500
Maximum Win
Certification
Languages
Dragon Hatch 2 Deep in the mountains of Fulroya lies the habitat of the dragons of the East China Sea that have been isolated from the world for 500 years. That all changed when the dragon queen laid 3 dragon eggs with mysterious powers, which have attracted ‘dragon hunters’ that have been coveting the dragon’s eye gem. According to legends, the 3 dragon eggs are the key to finding the dragon's eye gem. To prevent the 3 eggs from falling into the wrong hands, the weakened dragon queen entrusted the eggs to the dragon master for safekeeping. The dreaded day has finally arrived! The "dragon hunters" have attacked the East China Sea dragons! During the fierce battle, the dragon queen was sealed in stone. However, the "dragon hunters was not able to locate the dragon queen’s eggs. Right now, the only way to revive the dragon queen is to find the dragon's eye gem, but can the dragon master use the mysterious power of the 3 dragon eggs to successfully lift the dragon queen's seal? Dragon Hatch 2 is a 5 by 5 arrangement of symbols video slot featuring various features that help in cascading more wins and sticky Wild symbols. Collect winning symbols to trigger Earth Dragon Feature, Water Dragon Feature, Fire Dragon Feature and Dragon Queen Feature! Win big with every feature now!
MEDIUM
Volatility
96.76%
RTP
x2500
Maximum Win
Certification
Languages
Werewolf's Hunt In a small town, an ancient legend has been passed down among the people: Every full moon, werewolves will emerge from their hidden lairs in the forest to hunt in the human realm. These creatures are not only savage but also cunning, making them a major threat to the local population! Recently, several children have disappeared during the night, sending the town's residents into extreme panic. To protect their families and themselves, the townspeople have put up a bounty. They're offering a generous reward to anyone who can successfully hunt or drive away the werewolves. This juicy bounty has attracted the attention of many experienced hunters. As the town's most renowned hunter, you've decided to take action on the next full moon. The success of this hunt hinges on your skills and bravery! Werewolf's Hunt is a 6-reel (4 rows in reels 1 and 6, 5 rows in reels 2, 3, 4 and 5) video slot featuring bonus feature with increasing prize amount. 4 or more Scatter symbols appearing on the reels will trigger the Bonus Feature! Winning with full moons during the Bonus Feature will increase the multiplier, making the grand prize of up to 10000x within reach!
HIGH
Volatility
96.75%
RTP
x10000
Maximum Win
Certification
Languages
Tsar Treasures In the town of Yagetha, there stands a captivating Royal Museum that proudly displays precious artifacts and treasures from the era of the Tsars. Under the cover of darkness, a nefarious group had quietly infiltrated the museum to steal its most prized display—the magnificent Tsar's Fabergé Eggs. This audacious act has shattered the once peaceful town. Legend has it that these eggs, particularly the rare blue Tsar's Egg, are invaluable gems from the Tsar's reign. Not only does it bestow mysterious power upon its' possessor, but it also promises untold riches. Tasked with the mission to recover the stolen Tsar's Eggs, the reconnaissance team must now rally together and restore the glory of the Tsar's treasure! Tsar Treasures is a 5-reel (3 rows in reels 1 and 5, 4 rows in reels 2, 3 and 4) video slot featuring multipliers up to x15 and Treasure Egg symbols that transform into Wild symbols. Collect 3 Scatter symbols to be rewarded with 10 free spins. During free spins, wins will be multiplied by up to x15 and all Treasure Egg symbols in fourth round (and beyond) will transform into Wild symbols, increasing your winning chances!
MEDIUM
Volatility
96.75%
RTP
x2500
Maximum Win
Certification
Languages
Forge of Wealth Alankran is a village in the Thunder Continent, where the residents are skilled in the art of millennium-old forging techniques. They excel in working with Thunderstone and, through intricate refining processes, craft treasures that can be passed down for generations. However, the obscure and complex nature of these techniques has discouraged many younger blacksmiths, leading to the gradual decline of this ancient craft. The "Mist-cloaked Forge Master" is the last true master of these ancient techniques in Alankran. Legend has it that finding him would allow anyone to learn the forgotten forging secrets. However, the "Mist-cloaked Forge Master" remains elusive, seemingly concealed in the clouds and mist. Yet, with determination and courage, one can locate him and reignite the flames of the lost forging art! Forge of Wealth is a 5 by 6 symbols combination video slot featuring 4 special multiplier slots that award x2 multiplier for every winning symbols on top of it. There are 4 multiplier slots on the reels. At every round, a x2 multiplier is collected when there is a winning symbol on top of any activated Multiplier slots, allowing you to win even more!
HIGH
Volatility
96.74%
RTP
x5000
Maximum Win
Certification
Languages
Wild Heist Cashout In the bustling city, there resides a wealthy and prestigious businessman. Within the confines of his lavish home lies an enormous vault filled with countless dazzling jewels and towering stacks of gold bars. However, breaching this impregnable vault is no easy feat, as it is safeguarded by state-of-the-art laser scanning systems. This however, has piqued the interest of the legendary thief, Alfred. Renowned as "The Shadow," Alfred is an agile and exceptionally cunning thief. Much like a phantom in the night, he eludes the relentless pursuit of law enforcement, leaving each encounter in failure. Tonight, armed with an impeccable plan, he intends to infiltrate the vault and make off with its priceless treasures of gold and silver! Wild Heist Cashout is a double 5-reel (for both bottom-left reels and top-right reels, 5 rows in reel 1, 4 rows in reel 2, 3 rows in reel 3, 2 rows in reel 4 and 1 row in reel 5) video slot featuring one travelling Wild symbols per spin and stacked Wild symbols. When the Heist Thief symbol reaches any of the Vaults, all symbols that is on the same reel as that Vault will be transformed into Wild symbols. Moreover, each win increases the win multiplier! Collecting 3 Scatter symbols will also trigger 8 free spins too!
MEDIUM
Volatility
96.77%
RTP
x2500
Maximum Win
Certification
Languages
Ninja Raccoon Frenzy Johnny the Ninja Raccoon has always aspired to become the top ninja in Amao Village. In order to achieve the certification of a top ninja, he must win the Ninja Championship. Since the age of 5, he has diligently trained under Sensei Sanya to improve his ninja skills and surpass his innate weaknesses. After years of hard work, Johnny the Ninja Raccoon finally qualifies to participate in the Ninja Championship. In this competition, he must utilise his extraordinary ninja techniques and intelligence to overcome obstacles in 3 stages and emerge victorious. Will Johnny rise above the challenges, and become the ultimate ninja? Ninja Raccoon Frenzy is a double 6-reel, 3-row video slot featuring duplicating Wild symbols and bonus feature with increasing prize amount. Increase the multiplier with every winning spin. Collect 3 Bonus symbols to trigger the Bonus Feature to win more with Prize Multiplier symbols, Shuriken symbols and Kunai symbols.
MEDIUM
Volatility
96.82%
RTP
x2500
Maximum Win
Certification
Languages
Gladiator's Glory Maximus, a gladiator from a poor family, has become the star of the ancient Roman arena through his own hard work and courage. The flames of freedom burn in his heart as he dons his thick armor and wields a strong sword to face a huge and ferocious tiger with no signs of fear! The audience is gripped with anticipation as they witness Maximus make his final charge towards the tiger. Will Maximus finally triumph over the tiger and claim the fame and fortune of victory? Let’s quickly open "Gladiator Glory" to find out! Gladiator's Glory is a 5-reel (3 rows in reels 1 and 5, 4 rows in reels 2 and 4, 5 rows in reel 3) video slot featuring Wild symbols that transform into Multiplier symbols. Any winning Wild symbol on the reels will transform into a Multiplier symbol. This increases the total win multiplier and allows you to win even more! Collecting 3 Scatter symbols will also trigger 10 free spins too!
MEDIUM
Volatility
96.75%
RTP
x5000
Maximum Win
Certification
Languages
Safari Wilds In the vast African savanna, the morning mist lingers while the roars of wild beasts echo in the air, breaking the morning calm. Many wild animals such as lions, cheetahs, rhinos, and giraffes have called this place home, but it is also said to hide many lost ancient artifacts and treasures. An explorer named Jack is searching for treasures on this vast and boundless land. Despite his wealth of experience, these giant predators will still pose as a threat to his progress. Will you bravely trek through the thorns and scorching sun to assist him in finding these treasures? Safari Wilds is a 6-reels (5 rows in reels 1, 2, 5 and 6, 6 rows in reels 3 and 4) video slot featuring Wild Transformation reels and increasing multiplier. Any wins will increase the win multiplier and transform the winning symbols on the 3rd and 4th reels into Wild symbols! In addition, collecting 4 Scatter symbols will trigger 12 free spins and increase the win multiplier as well!
MEDIUM
Volatility
96.75%
RTP
x5000
Maximum Win
Certification
Languages
Cruise Royale In recent years, cruise ships have gradually become one of the many ways for tourists to go on vacation. Regardless of the country, cruise travel has a place in the tourism market. After years of preparation, the PG "Treby" Royal Cruise has officially set sail! The cruise exudes exquisite luxury and is equipped with top of the line facilities and decorations, and can accommodate up to a thousand people. In addition to enjoying the sea scenery, passengers can also experience a variety of entertainment and facilities while on board, such as spacious cabins with private balconies, Michelin-star restaurants, world-class opera houses, and many more entertainment venues! To celebrate the grand opening of the Royal Cruise, PG will be giving away 8 free VIP tickets! Would you be one of the lucky ones to be on the first voyage of the “Treby” and enjoy a unique holiday experience? Cruise Royale is a 6-reel, 4-row video slot (with an additional reel on the top of reels 2, 3, 4 and 5) featuring travelling Wild symbols. Trigger the Free Spins Feature with 4 Scatter symbols to win 8 free spins. After each free spin, the win multiplier will be increased by x1, and any Wild symbols will remain and travel diagonally downwards to the left in the next free spin, increasing your winning prize!
HIGH
Volatility
96.63%
RTP
x2500
Maximum Win
Certification
Languages
Fruity Candy There is a legend in the Kingdom of Kechira: A gorgeous candy palace will appear on the northern border whenever the night falls. It is said that the candy master that lives in this palace has a mysterious unique skill. He can create "Flying Candy", a candy that can make anyone who eats it fly like a bird.\n\nOver the years, he has been obsessed with making one of the candies called "Fruity Candy". Whoever eats this candy can turn their dreams into real life figurines! They say he recorded his unique skills in a secret book and hid it in a candy maze.\n\nOne day, the King of Kechira sent someone to obtain the secret book to make a profit from it. However, the maze created by the candy master is difficult to break through. Will the King's men be able to pass through the complicated maze and get the secret candy book for the king?\n\nFruity Candy is a 5-4-5-4-5 reels combination video slot featuring expanding reels and increasing multiplier. 3 Free Spins symbols will trigger the Free Spins Feature with 10 free spins. At the end of every free spin, 2 free spins are awarded and the multipliers above the reels are increased by 1, 2, 3 and 5 respectively for each Free Spins symbol, allowing you to win huge prizes!
HIGH
Volatility
96.75%
RTP
x10000
Maximum Win
Certification
Languages
Lucky Clover Lady Somewhere in another world, there lives a beautiful elf named Eva. She wears a light green dress and holds a bouquet of sparkling four-leaf clovers that she planted herself. Legends say that when elves get married, they will gift each other four-leaf clovers as love symbols, and that those who obtain these clovers will be blessed with good luck and wealth. As a result, many people have started a quest in this world to search for Eva in the hopes of winning her affections. Recently, rumours have been spreading that Eva frequents a bar called PG Soft™, which has attracted many suitors. Faced with so many potential suitors, will Eva be able to decide who is her one true love? Lucky Clover Lady is a 5 by 6 symbols combination video slot featuring sticky winning symbols, Level-up symbol and Multiplier symbol. Lucky Clover symbols may appear during any spin, and each of them will award either a Level-up symbol or a Multiplier symbol. Any 8 or more matching symbols that appear on the reels will result in a winning combination! Additionally, when 3 Scatter symbols appear on the reels, 15 free spins will be triggered.
HIGH
Volatility
96.77%
RTP
x7500
Maximum Win
Certification
Languages
pgzeed

pgzeed เว็บตรงสล็อตรวมเกมมันส์ๆ ทำเงินง่ายเอาไว้อย่างครบครัน

pgzeed เว็บตรงสล็อตออนไลน์ ทางเลือกความสนุกอันดับหนึ่งผู้เล่นชาวไทย ไม่เคยหยุดพัฒนาปรับปรุงระบบ ให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เล่นเกม pgslot บนระบบวิดีโอเกมมิ่งที่มีความละเอียดคมชัด สมบูรณ์แบบทั้งภาพและเสียง เล่นผ่านอุปกรณ์ใดก็เสถียร ไม่มีกระตุก รวมความบันเทิงเอาไว้ให้เลือกสรรอย่างจุใจ จัดเต็มให้ทั้งเกมมาใหม่ เกมยอดนิยม หรือเกมที่ห้ามพลาด เล่นง่าย แจ็กพอตแตกบ่อยแตกถี่ แจกโบนัสรางวัลใหญ่ไม่อั้น การันตีทำเงินได้จริง 100% อยากทดสอบฝีมือก่อนโดยไม่ต้องควักกระเป๋าลงทุนเอง ก็สามารถเข้าใช้บริการผ่านโหมดเดโม่ได้ 

pgzeed-vip.xyz
pgzeed-vip.xyz
pgzeed-vip.xyz
pgzeed-vip.xyz
pgzeed-vip.xyz

ปั่นสล็อต pg การันตีรายได้ ทำกำไรได้จัดหนักทุกวัน pgzeed

pgzeed ผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์มาแรง 2023 เกมคาสิโนที่ทำเงินได้ดีที่สุด เล่นง่าย ทำเงินได้ไว โบนัสรางวัลใหญ่เพียบ ทั้งบิ๊กวิน แจ็กพอต ฟีเจอร์สัญลักษณ์ตัวช่วยทำเงิน ไม่ว่าใครที่ได้เล่นต่างก็ชื่นชอบไปตามๆ กัน เล่นสนุก ลุ้นมันส์ แถมไม่ต้องลงทุนเยอะ ซึ่งแน่นอนว่าเว็บตรงของเราก็เป็นผู้ให้บริการ pgslot ที่มีมาตรฐานระดับสากล น่าเชื่อถือ รวบรวมเกมดังเอาไว้มากกว่าหลักร้อยรายการอย่างครบครันที่สุด ระบบเสถียรลื่นไหล สัมผัสได้ถึงคุณภาพสุดเหนือระดับทุกครั้งที่เข้าเล่น อยากเดิมพันเมื่อไหร่ก็เพียงแค่ล็อกอินผ่านทางเข้าง่ายบนเบราว์เซอร์ได้เลย ไม่ต้องดาวน์โหลด รองรับได้ทุกอุปกรณ์ ฝากถอนผ่านระบบออโต้ ไม่มีขั้นต่ำ คว้าแจ็กพอตได้พร้อมจ่ายให้ทันที ไม่มีกั๊ก pgzeed

ทดลองเล่นฟรีที่โหมด pgzeed demo ไม่มีเงื่อนไข

ที่ pgzeed มีบริการทดลองเล่นฟรีสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศเกมเดิมพันที่มีความสมจริง โดยที่ไม่ต้องควักกระเป๋าลงทุนเองแม้แต่บาทเดียว เข้ามามองหาเกม pg ที่สนใจ เพื่อทำความคุ้นชิน ฝึกฝนพัฒนาฝีมือจนกว่าจะมั่นใจ เมื่อถึงเวลาเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงจะได้ลดความประหม่าลง สามารถเข้ามาร่วมสนุกได้โดยที่ไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องฝากเงินเข้ามาก่อน ไม่ต้องแชร์หรือทำตามเงื่อนไขใดๆ ให้ยุ่งยาก เข้าห้องทดลองได้ตลอด 24 ชั่วโมง รับเครดิตฟรีไม่จำกัด pgzeed

เกม pgzeed slot น่าเล่นล่าสุด 2023 ต้องห้ามพลาด

pgzeed จัดเต็มให้ครบหมดทุกเกมดังยอดนิยม การันตีแจ็กพอตแตกหนัก หรือต่อให้จะเป็นเกมมาใหม่ ก็พร้อมอัปเดตให้เล่นก่อนใคร ยกตัวอย่างเกมมาแรงล่าสุดที่ต้องห้ามพลาด

  • Hawaiian Tiki วิดีโอเกมสล็อต 6 รีล มีเกาะฮาวายเป็นคอนเซปต์ธีม กราฟิกสีสันสดใส อัปเดตระบบใหม่ให้เป็น Mega Game เล่นง่ายขึ้น แจ็กพอตแตกบ่อยขึ้น แจกโบนัสง่ายกว่าเดิม ให้อัตราการจ่ายสูงถึง x2,500 เท่า
  • Bakery Bonanza เกมสล็อตขนมหวานขนาด 6 รีล 5 แถว เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศร้านเบเกอรี่สีสันสดใส มาพร้อมฟีเจอร์ Multiplier Reel ซึ่งหากปั่นสปินแล้วชนะในรีลเพิ่มเติมจะทำให้ตัวคูณเพิ่มขึ้นครั้งละสองเท่า มีอัตราการจ่ายสูงสุดถึง x35,000 เท่า 
  • Asgardian Rising วิดีโอสล็อตขนาด 6 รีล 5 แถว 2,025-32,400 เพย์ไลน์ ผลตอบแทนสูงสุดถึง x25,000 เท่า มาในธีมต่อสู้ฟาดฟันดุเดือดของเหล่าโจรสลัด มาพร้อมฟีเจอร์พิเศษมากมาย ทั้ง Wild On The Way, Multiplier Reel และฟรีสปิน

สัมผัสความสนุกเหล่านี้ได้ก่อนใคร ผ่านห้องทดลองโหมด pg demo บนเว็บตรงของเรา ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์ แจกเครดิตฟรีให้ตลอด 24 ชั่วโมง